ติดต่อวัด

Office
สถานที่เจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

วัดสนามใน

ตั้งอยู่ที่ 27 หมู่ 4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-8837251 โทรสาร 02-8837275 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-75-75-62-75
E-mail : info.watsanamnai[at]gmail.com
พิกัด GPS : N13 47.62 E100 28.86