ทรัพย์ของคนมีบุญ

0

คนมีศีลธรรม มีบุญ จะมองเห็นทุกอย่างแจ่มชัด ตามความเป็นจริง, คือ เห็นคนเป็นคน เห็นสัตว์เป็นส้ตว์ เห็นภริยาเป็นภริยา เห็นบุตรเป็นบุตร เห็นเพื่อนเป็นเพื่อน, จึงไม่มีการเบียดเบียนกัน ฟังใครพูดอะไรก็รู้เรื่องเข้าใจ โดยเฉพาะฟังพระธรรมเข้าใจแจ่มแจ้ง เดินตามองค์มรรคได้ถูกต้อง เพราะมีหูทิพย์ตามทิพย์จึงมองเห็นทาง. ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไป เราจะไปฆ่าไปอิจฉาริษยากันทำไม? ต่างคนต่างก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย อยากเป็นคนมีทรัพย์อยากมีความสุข, แล้วทำไมจึงยอมให้โจรปล้นทรัพย์ไปเล่า? ทรัพย์ภายในที่เรียกว่า อริยทรัพย์ คือความสุขความสงบแห่งจิตใจนั้น ทรัพย์ประเภทนี้โจรมีตัวตนขโมยไปไม่ได้, แต่โจรโลภะโทสะโมหะปล้นเอาไปได้สบายๆ. อริยทรัพย์นี้เราต้องรักษาด้วยตัวของเราเอง ไม่มีใครไปช่วยรักษาให้ได้. รักษาอย่างไร รักษาโดยการมองให้ทะลุเข้าไปในจิตใจ มีสติกำกับอยู่ที่ใจตลอดเวลา. คำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ก็รวมอยู่เพียงจุดนี้จุดเดียว, เป็นจุดที่เรียกว่า ตัวชีวิตจิตใจของเรานี่เอง. เดิมชีวิตของคนทุกคน ไม่มีความทุกข์ หากแต่ว่าเราหลงผิด โลภะโทสะโมหะจึงเกิดขึ้น ผลจึงทำให้เราได้รับทุกข์ พวกเราที่นั่งฟังอาตมาพูดอยู่ขณะนี้ ขอให้ฟังด้วยสติ สมาธิ ปัญญา พิจารณาตัวเองไว้ทุกขณะ, จะได้ไม่เป็นคนลืมตัว ไม่ประมาท พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า คนประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้ว. เพราะบุคคลเหล่านนั้น มีแต่ทำความชั่วพูดชั่วคิดชั่ว. มันเหม็น, คนไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่มันเป็นคนเหม็น. ส่วนมาก คนมีศีลมีธรรมเปรียบเหมือนดอกไม้ที่สวยที่หอม เพราะมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสน่าดูน่าชม. เปรียบได้กับดอกไม้ที่เขาเอาไปบูชาพระ. ส่วนธูปสามดอกที่จุดบูชาพระนั้น ก็หมายถึงการทำดีทางกาย-วาจา-ใจ: ถ้าใจคิดดีก็หอม. เปรียบเหมือนธูปหอม. คิดดี-หมายถึงใจที่ไมีโลภะโทสะโมหะ. เทียนสองเล่มหมายถึง ตาสองตาหูสองหู. ดูอะไรฟังอะไรให้เห็นตามที่เป็นจริง ฟังสัจจธรรมให้เข้าใจ. เป็นตาทิพย์หูทิพย์. ขอให้พยายามฝึกสติกันทุกอิริยาบถ ให้รู้สึกตัวทุกขณะ เห็นจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงจะเรียกว่าเป็นคนหูทิพย์ตาทิพย์. อาตมาขอให้ท่านได้มีหูทิพย์ตาทิพย์กันบ้าง แม้น้อยๆ ก็ยังดี อย่าพากันฆ่าสัจจ์ของตัวเองกันเสียหมด นี่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้ว ขอจบเสียที.

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หนังสือพลิกโลก เหนือความคิดหน้า 19

Share.

About Author