แจกหนังสือ “บันทึกสอบอารมณ์” เล่ม ๑-๖

0

cr: ภาพจาก http://www.zndzc.org/

คณะศิษย์ วัดสนามใน นำโดย
อาจารย์เรณู โบตระกูล, อาจารย์บุษบา มาลาพงษ์
อาจารย์สุรนาถ เนตรพวง, ป้าสุทธิพรรณ ทองอยู่
ป้าบานเย็น ภูวนผา, คุณพรเพ็ญ พลสิทธินาถ
ร.ต. ศิวกัญจน์ ธนวินท์, ปุณณภา เอมรัฐ
วิภาพร เอมรัฐ, กานดา พิทักษ์พงศ์สนิท ฯลฯ

ได้ร่วมกันจัดทำ #บันทึกสอบอารมณ์
โดยหลวงพ่ออาภากโร เจ้าอาวาสวัดสนามใน
เพื่อเผยแผ่ #การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแบบหลวงพ่อเทียน

ทางทีมงานขอเปิดเผยบัญชี การดำเนินงานจัดทำบันทึกสอบอารมณ์
และขออนุโมทนากับ เจ้าภาพในการจัดพิมพ์ทุกๆท่านมา ณ ที่นี้
ขอให้ท่าน ได้เข้าถึงสัจจะในตัวท่าน ได้โดยพลัน

สำหรับการแจกจ่าย บันทึกสอบอารมณ์
จะแจกจ่ายอย่างเป็นทางการที่วััดสนามในในวันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2557

ท่านผู้อยู่ห่างไกลสามารถส่ง ซองเปล่าติดแสตมป์ 8 บาท
จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาที่
วัดสนามใน 27 หมู่ 4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วงเล็บมุมซอง (ขอรับ บันทึกสอบอารมณ์เล่มที่ …..)
ระบุเล่มบันทึกสอบอารมณ์ ที่ท่านสนใจ โดยมีเล่ม 1- 6
สามารถทยอยรับได้ครั้งละ 1 เล่ม

และท่านที่ไม่สะดวกตามวิธีข้างต้นท่านสามารถ
รอการอัพโหลด เนื้อหาทั้งหมดของ บันทึกสอบอารมณ์
ในเวบ http://watsanamnai.info/ ในรูปแบบ PDF File
ประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2557

BOOK_1-6_Book

Book_List

Share.

About Author