พิธีเปิดป้าย

0

มีคนจากจังหวัดอุดรมานิมนต์หลวงพ่อไปเปิดป้าย
ร้านเขาจะทำอิฐบล็อก เขาต้องการนิมนต์พระสัก ๙ รูป
หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไปคนเดียวก็ได้.
พ่อตาแม่ยายเขาอยากให้หลวงพ่อเปิดป้าย
หลวงพ่อจึงบอกว่า คนที่ต้องการค้าขายดีมีกำไรนั้นต้องพูดจาดี
แล้วป้ายต้องเขียนตัวโตๆ ยกขึ้นให้สูงพอให้คนมองเห็นชัด จึงจะค้าขายดี,

แล้วถามเขาว่า นะโมตัสสะ ภาคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ แปลอะไร.
เขาตอบว่าไม่ทราบ คนไทยนับถือพุทธศาสนา แต่ก็ไม่เคยรู้จักศาสนา

หลวงพ่อจึงอธิบายให้ฟัง :

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต , ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น:

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, แปลว่า ผู้ไกลจากกิเลส
ไกลจากข้าศึก ตรัสรู้เองเห็นเองแล้วจึงมาสอนเรา.

เราต้องนอบน้อม, ซึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว
สามีภริยาอยู่ด้วยกันก็ต้องนอบน้อมกันและรู้จักหน้าที่ของตน
และต้องนอบน้อมพ่อแม่ญาติมิตรสหายด้วย.
เราต้องปฏิบัติตัวเราให้คนนอบน้อม,
ไม่ใช่ปากพูดนะโมตัสสะแล้วก็พอแล้ว แล้วว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ – นั่นเพราะคนไม่เข้าใจ.
การเจิมป้ายสวดชยันโตอะไรนี่ก็เหมือนกัน มันไม่ได้เป็นของขลัง.

ถ้าคุณอยากซื้อง่ายขายดี มีลูกน้องคุณต้องพูดกับลูกน้องดีๆ เพราะๆ
ให้เงินเดือนพอเหมาะสม, เมื่อค้าขายดีมีกำไรมากก็ต้องให้เขามาก.
สมมติว่ามีลูกน้อง ๕ คน ให้คนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน รวมเป็น ๕,๐๐๐ บาท
แล้วคงเหลือเป็นกำไรของคุณอีก ๓,๐๐๐ บาท อย่างนี้แสดงว่าคุณเอามากเกินไป,
คุณให้เขาเดือนละ ๑ พันแต่ตัวเองเอา ๓ พันก็แย่ คุณต้องเอาเพียง ๑,๕๐๐ บาท
ส่วนที่เหลืออีก ๑,๕๐๐ บาท นั้นเอาไปเฉลี่ยให้ทั้ง ๕ คนนั้น
ถ้าอย่างนี้คุณก็จะได้ไม่เดือดร้อนคอยหาลูกน้องใหม่บ่อยๆ
คุณช่วยเขา เขาก็ช่วยคุณ หลวงพ่ออธิบายอย่างนั้น เขาก็เข้าใจ

หลวงพ่อถามเขาต่อไปอีกว่า

– พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ แปลว่าอะไร.

เขาตอบว่า ไม่ทราบ พูดกันไปอย่างนกแก้วนกขุนทอง,
หลวงพ่อก็อธิบายให้ฟัง :

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แปลว่า ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริง,

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แปลว่า ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง,

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แปลว่า ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริง :

การสวดการท่องโดยไม่รู้เช่นนี้ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์,
วันนั้นหลวงพ่อได้อธิบายให้เขาฟังทุกแง่ทุกมุม
เมื่อเขาเข้าใจดีแล้วหลวงพ่อก็ถามว่า จะให้ทำพิธีอีกไหม.
เขาตอบว่า ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
หนังสือพลิกโลก เหนือความคิดหน้า 27

Share.

About Author