มรดกธรรมหลวงพ่อแทียน ไฟล์เด่น

0

https://archive.org/details/14TapeT073B073B

ไฟล์เสียงในชุด “มรดกธรรมหลวงพ่อเทียน” ๑๑ แผ่นซีดี ชุดนี้เป็นผลงานการรวบรวมเทปคำสอนหลวงพ่อเทียนทั้งหมดจากวัดสนามในมาแปลงระบบจากเสียงเทปมาเป็นไฟล์เสียง mp3 ของพระอาจารย์ศักดิ์ชัย ที่เคยบวชปฏิบัติอยู่ที่วัดสนามในเมื่อหลายปีก่อน มีเสียงธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้แสดงไว้ในสถานที่ต่างๆทั้งในภาษาลาว ไทยภาคกลาง และภาษาอังกฤษ เนื้อหาธรรมมีหลากหลาย อัดและเรียงลำดับไว้ตามลำดับรหัสม้วนเทปที่จดไว้บนหน้าเทปแต่ละม้วน

ผมได้รับมรดกธรรมชุดนี้มาทั้งชุดเพื่อไว้ศึกษาอบรมตนเองและเห็นสมควรนำเสียงธรรมชุดนี้ออกมาแบ่งปันกันฟัง เคยได้บอกเล่าและกราบขออนุญาตจากพระอาจารย์เอนกเกี่ยวกับมรดกธรรมชุดนี้ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งท่านอนุโมทนาทางโทรศัพท์ไว้นานแล้วครับ

ผมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ศักดิ์ชัยที่กรุณาจัดทำเสียงธรรมชุดนี้เพื่อให้สาธารณะชนได้มีโอกาศได้ยินได้ฟังคำสอนและแนวทางเจริญสติปัฏฐานโดยตรงจากเนื้อหาธรรมที่หลวงพ่อเทียนท่านได้แสดงไว้ดีแล้วเป็นอย่างยิ่งครับผม

ไฟล์เสียงชุดนี้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำและทำแจกต่อๆกันไปเป็นธรรมทานครับ

ท่านใดสนใจ download file ไว้ฟังให้คลิกที่คำว่า VBR ZIP ทางด้านซ้ายของหน้า

กราบนมัสการหลวงพ่อเทียน และเหล่าพระอาจารย์ในสายงานหลวงพ่อเทียนผู้ตั้งใจปฏิบัติและสอนธรรม ตามแนวทางที่หลวงพ่อท่านได้นำทำไว้ ด้วยเศียรเกล้า ครับผม

ขอใจที่เป็นปกติ ใจที่เป็นอิสระจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย จงกลับปรากฎชัดแด่ทุกๆท่านนะครับ

นพ
lilydome@hotmail.com
๑ มีนาคม ๒๕๕๗

Share.

About Author