วัดสวนสติมา

0

วัดสวนสติมา
ซอย 2 ต.บ้านไทยสามัคคี
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เชิญปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่แบบเคลื่อนไหว
สนใจติดต่อ พอจ.สมชาย 080-586-6744

เปิดรับบุคคลทั่วไป กฎระเบียบผู้เข้าพัก
และตารางปฏิบัติธรรม เช่นเดียวกับวัดสนามใน

03.30 น. ระฆังสัญญาณเตรียมตัวทำวัตรเช้า
04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมร่วมกัน
05.15 น. ทำความสะอาดบริเวณ ศาลาใหญ่, ครัว,ห้องน้ำ ฯลฯ
05.15 น. พระสงฆ์และอุบาสกเตรียมบิณฑบาต
07.00 น. ฉันภัตตาหารเช้าบริเวณหอฉัน
09.00 น. ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลาใหญ่
10.30 น. ปฏิบัติกิจส่วนตัวและจัดเตรียมอาหารกลางวัน
11.00 น. ฉันภัตตาหารเพลบริเวณหอฉัน
13.00 น. ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลาใหญ่/โบสถ์
14.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด
17.30 น. สวดมนต์วัตรเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลา
20.00 น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัวและพักผ่อน

**** วันพระปฏิบัติถึง 20.30 น.****
ทำวัตรเช้า-เย็น,ช่วงปฏิบัติธรรม งดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

Share.

About Author