สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ณ ประเทศจีน ปี ๒๕๕๘

0

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 11-18 เม.ย.2015
ณ วัดต้าเจวี๋ย, เมืองฝูติ่ง ประเทศจีน

Screen Shot 2016-01-19 at 12.20.57 PM

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 2015
ณ วัดผู่ตู้ เมืองเอ้อโจว มณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีนScreen Shot 2016-01-19 at 12.21.13 PM

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 1-7 ธ.ค. 2015
ณ วัดผู่ตู้ เมืองเอ้อโจว มณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีน

Screen Shot 2016-01-19 at 12.21.06 PM

Share.

About Author