หนังสือ

จัดส่งแบบสิ่งตีพิมพ์จากวัดสนามใน
โดยติดแสตมป์ตามน้ำหนักหนังสือ ดังนี้

แสตมป์ 6 บาท

 1. นิพพาน
 2. งานของมนุษย์
 3. จิตหลุดพ้น
 4. คนแบกโลก
 5. คู่มือการทำความรู้สึกตัว

แสตมป์ 8 บาท

 1. To one that feels
 2. รู้ทุกข์ รู้ธรรม
 3. อย่าหวังกันนักเลย
 4. แด่เธอ…ผู้รู้สึกตัว
 5. ศรัทธากับหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
 6. หนังสือสวดมนต์

แสตมป์ 13 บาท

 1. ปกติ
 2. เปิดประตูสัจธรรม
 3. พลิกโลกเหนือความคิด

 

การรับหนังสือทางไปรณีย์ ให้ท่านส่ง ซองเปล่า พร้อมแสตมป์ตามน้ำหนักหนังสือส่งมาที่

วัดสนามใน (คุณรัฐพล)
27 หมู่ 4 ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งให้ต่อไปครับ ขออนุโมทนาแด่ท่านผู้บริจาคหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน __/\__ ขอหนังสือธรรมะเป็นสื่อเพื่อนำท่านไปสู่ ความพ้นทุกข์ ด้วยเทอญ