กำหนดการอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวประจำปี 2016 โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร เจ้าอาวาสวัดสนามใน

0
20-26 ก.พ. 2016 วัดสวนสติมา, วังน้ำเขียว, ประเทศไทย
27 ก.พ. – 5 มี.ค. 2016 วัดจูเถียนเต๋อซิวฉาน, เกาสง, ไต้หวัน
26 มี.ค. – 9 เม.ย. 2016 ศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวจ้างเจียวเสวียย่วนชวี, เซินเคิง, ไต้หวัน
3-10 พ.ค. 2016 วัดสวนสติมา, วังน้ำเขียว, ประเทศไทย
15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2016 อเมริกา
4-10 ก.ย. 2016 วัดสวนสติมา, วังน้ำเขียว, ประเทศไทย
5-19 พ.ย. 2016 ศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวจ้างเจียวเสวียย่วนชวี, เซินเคิง, ไต้หวัน
20-26 พ.ย. 2016 วัดสวนสติมา, วังน้ำเขียว, ประเทศไทย
09-19 ธ.ค. 2016 วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน, ผูหลี่, ไต้หวัน
Share.

About Author