เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม

0

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม ปิดวาจา งดสวดมนต์ พักแยกกุฏิละ 1 คน

ณ วัดสนามใน
ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 61

สอบอารมณ์โดยพระอาจารย์นิเพ็ญ

ติดต่อได้ที่วัดสนามใน สนง.วัดสนามใน 0875756275,020094853

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม

Share.

About Author