เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

0

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เก็บอารมณ์เข้ม
ปิดวาจา
งดสวดมนต์
พักแยกกุฏิละ 1 คน

ณ วัดสนามใน
ในช่วงพรรษา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม ถึงวันออกพรรษา

สอบอารมณ์โดยพระอาจารย์แก้ว อนุชิต ภทฺทวโร

ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกวันเริ่มและวันจบเองได้
(ระยะเวลาเก็บอารมณ์ขั้นต่ำ 5 วัน)

ติดต่อได้ที่วัดสนามใน สนง.วัดสนามใน 0875756275,020094853

Share.

About Author