โรคร่างกาย

0

หลวงพ่อทอง อาภากโร เทศนาอบรมแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ที่เมืองผูหลี่ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9 ม.ค. 2559

โรคร่างกาย

…โรคร่างกาย โรคจิตใจ โรควิญญาณ โรคโลภโกรธหลง โลภะโทสะโมหะ โรคร่างกายนี่ แล้วแต่อะไรมันจะเกิดโรคอะไร มันมีเซลล์อะไร มันจะเกิดโรคอะไรขึ้น แต่ละคนร่างกายมันไม่เหมือนกัน เซลล์มันต่างกันมันไม่เหมือนกัน บางคนไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่เป็นอะไรเลย ภาษาบาลี “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ก็ถูกแล้ว บางคนเกิดมาไม่ค่อยเป็นโรคอะไร จนแก่เฒ่า หมดอายุไป เหี่ยวแห้ง หมดไปตามอายุสังขาร มันก็ไม่เหมือนกัน นี่เรายังสงสัยเรื่องโรคร่างกาย ร่างกายมันไม่ได้เป็นอัตตา เป็นอะไร เราห้ามไม่ได้บอกไม่ได้ ถ้าห้ามได้บอกได้ก็บอกกันทุกคน ไม่เป็นไม่มีโรคอะไรทั้งหมดนั่นแหละ อย่าเป็นโรค ทั้งหมดที่เรามองเห็นมันเป็นวัตถุเป็นรูป เราสมมติกัน เรียกอย่างโน้นอย่างนี้ ถ้าหาจริงๆมันไม่มีอะไรเลย (จมูก)อันนี้ก็ต่างหาก (หู)อันนี้ก็ต่างหาก มันไม่มี หายังไงมันก็ไม่มีตัวไม่มีตน เอามาผสมกันแล้วเค้าก็เรียกสมมุติว่าเป็นคน อะไรตามนั้น นี่เขาก็เรียกอย่าง เราเอาจมูกออกเอาหูออก มันหาอะไรไม่ได้ หาตัวไม่มี หาตนไม่มี หลงตัวลืมตน หลงตนลืมตัว หลงกายลืมใจ มันก็เลยเกิดโน้นเกิดนี้ มีโน้นมีนี้ เป็นโน้นเป็นนี้ เป็นสารพัด ทุกคนตั้งใจดีมาดีปฏิบัติดี ขยันดี พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ดีแล้ว ถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่มรรคผลนิพพานไม่ว่างไปจากโลก

Share.

About Author