Author admin

ข่าวสาร

0

จัดส่งแบบสิ่งตีพิมพ์จากวัดสนามใน โดยติดแสตมป์ตามน้ำหนักหนังสือ ดังนี้ แสตมป์ 6 บาท นิพพาน งานของมนุษย์ จิตหลุดพ้น คนแบกโลก คู่มือการทำความรู้สึกตัว แสตมป์ 8 บาท คนจริงรู้ของจริง…

สื่อธรรมะ

0

https://archive.org/details/14TapeT073B073B ไฟล์เสียงในชุด “มรดกธรรมหลวงพ่อเทียน” ๑๑ แผ่นซีดี ชุดนี้เป็นผลงานการรวบรวมเทปคำสอนหลวงพ่อเทียนทั้งหมดจากวัดสนามในมาแปลงระบบจากเสียงเทปมาเป็นไฟล์เสียง mp3 ของพระอาจารย์ศักดิ์ชัย ที่เคยบวชปฏิบัติอยู่ที่วัดสนามในเมื่อหลายปีก่อน มีเสียงธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้แสดงไว้ในสถานที่ต่างๆทั้งในภาษาลาว ไทยภาคกลาง และภาษาอังกฤษ เนื้อหาธรรมมีหลากหลาย อัดและเรียงลำดับไว้ตามลำดับรหัสม้วนเทปที่จดไว้บนหน้าเทปแต่ละม้วน ผมได้รับมรดกธรรมชุดนี้มาทั้งชุดเพื่อไว้ศึกษาอบรมตนเองและเห็นสมควรนำเสียงธรรมชุดนี้ออกมาแบ่งปันกันฟัง…

ข่าวสาร

0

cr: ภาพจาก http://www.zndzc.org/ คณะศิษย์ วัดสนามใน นำโดย อาจารย์เรณู โบตระกูล, อาจารย์บุษบา มาลาพงษ์ อาจารย์สุรนาถ เนตรพวง, ป้าสุทธิพรรณ ทองอยู่ ป้าบานเย็น…

บทความ

0

เมื่อครั้งที่เรายังเป็นนักศึกษาปีที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย ในวิชาพุทธศาสนา อาจารย์บอกนักศึกษาว่า พวกเธอไม่ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยในวิชานี้ พวกเธอต้องไปอยู่ที่วัดสนามใน เป็นเวลา ๗ วัน ซึ่งมีประมาณ ๑๐ คนที่ลงวิชานี้ ในใจลึกๆ เรารู้สึกดีใจอย่างยิ่งเพราะปกติ เวลาไม่สบายใจก็มักชอบนั่งสมาธิด้วยตัวเอง…

1 2 3