Author endeavor

สื่อธรรมะ

0

บันทึกสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร – เจ้าอาวาสวัดสนามใน ณ วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน เมืองผูหลี่ ประเทศไต้หวัน วันที่ ๖-๑๓ กันยายน ๒๐๑๔ ดาวน์โหลด…

ข่าวสาร

0

วัดสวนสติมา ซอย 2 ต.บ้านไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เชิญปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่แบบเคลื่อนไหว สนใจติดต่อ พอจ.สมชาย 080-586-6744 เปิดรับบุคคลทั่วไป กฎระเบียบผู้เข้าพัก และตารางปฏิบัติธรรม เช่นเดียวกับวัดสนามใน 03.30…

บทความ

0

ลพ.ทอง อาภากโร ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗ “ถ้าไม่ต้องมาเกิดอีก ตายแล้วไปไหน?” ถาม เรามาเจริญสตินี่ จะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือมาเกิดใหม่ใช่หรือไม่ ตอบ ได้ มีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้มาทุกข์อีก หรือมาเกิดอีก…

ข่าวสาร

0

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 11-18 เม.ย.2015 ณ วัดต้าเจวี๋ย, เมืองฝูติ่ง ประเทศจีน สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค.…