Author endeavor

สื่อธรรมะ

0

ถาม–ตอบ (Q&A) ข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมและการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ณ ประเทศไต้หวัน โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร เจ้าอาวาสวัดสนามใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF…

สื่อธรรมะ

0

หน้าที่ต่อสังคมของผู้ปฏิบัติธรรม งานเหลียวหลังแลหน้า กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม (ไกวัลย์) ครบรอบ ๓๖ ปี ลิงค์ youtube https://youtu.be/lN8AvIN7MfQ ดาวน์โหลด เอกสารถอดความเสียงเทศน์ ถอดความเสียงเทศน์ : หลวงพ่อเทียน…