Browsing: ข่าวสาร

ข่าวสาร

0

20-26 ก.พ. 2016 วัดสวนสติมา, วังน้ำเขียว, ประเทศไทย 27 ก.พ. – 5 มี.ค. 2016 วัดจูเถียนเต๋อซิวฉาน, เกาสง, ไต้หวัน…

ข่าวสาร

0

จัดส่งแบบสิ่งตีพิมพ์จากวัดสนามใน โดยติดแสตมป์ตามน้ำหนักหนังสือ ดังนี้ แสตมป์ 6 บาท นิพพาน งานของมนุษย์ จิตหลุดพ้น คนแบกโลก คู่มือการทำความรู้สึกตัว แสตมป์ 8 บาท คนจริงรู้ของจริง…

ข่าวสาร

0

cr: ภาพจาก http://www.zndzc.org/ คณะศิษย์ วัดสนามใน นำโดย อาจารย์เรณู โบตระกูล, อาจารย์บุษบา มาลาพงษ์ อาจารย์สุรนาถ เนตรพวง, ป้าสุทธิพรรณ ทองอยู่ ป้าบานเย็น…