Browsing: ข่าวสาร

ข่าวสาร

0

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 11-18 เม.ย.2015 ณ วัดต้าเจวี๋ย, เมืองฝูติ่ง ประเทศจีน สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค.…

ข่าวสาร

0

20-26 ก.พ. 2016 วัดสวนสติมา, วังน้ำเขียว, ประเทศไทย 27 ก.พ. – 5 มี.ค. 2016 วัดจูเถียนเต๋อซิวฉาน, เกาสง, ไต้หวัน…

ข่าวสาร

0

จัดส่งแบบสิ่งตีพิมพ์จากวัดสนามใน โดยติดแสตมป์ตามน้ำหนักหนังสือ ดังนี้ แสตมป์ 6 บาท นิพพาน งานของมนุษย์ จิตหลุดพ้น คนแบกโลก คู่มือการทำความรู้สึกตัว แสตมป์ 8 บาท คนจริงรู้ของจริง…