Browsing: บทความ

บทความ

0

ลพ.ทอง อาภากโร ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗ “ถ้าไม่ต้องมาเกิดอีก ตายแล้วไปไหน?” ถาม เรามาเจริญสตินี่ จะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือมาเกิดใหม่ใช่หรือไม่ ตอบ ได้ มีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้มาทุกข์อีก หรือมาเกิดอีก…

บทความ

0

หลวงพ่อทอง อาภากโร เทศนาอบรมแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ที่เมืองผูหลี่ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9 ม.ค. 2559 โรคร่างกาย …โรคร่างกาย โรคจิตใจ โรควิญญาณ โรคโลภโกรธหลง โลภะโทสะโมหะ…

บทความ

0

เมื่อครั้งที่เรายังเป็นนักศึกษาปีที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย ในวิชาพุทธศาสนา อาจารย์บอกนักศึกษาว่า พวกเธอไม่ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยในวิชานี้ พวกเธอต้องไปอยู่ที่วัดสนามใน เป็นเวลา ๗ วัน ซึ่งมีประมาณ ๑๐ คนที่ลงวิชานี้ ในใจลึกๆ เรารู้สึกดีใจอย่างยิ่งเพราะปกติ เวลาไม่สบายใจก็มักชอบนั่งสมาธิด้วยตัวเอง…

บทความ

0

การแก้ปัญหาตัวเอง นิมนต์ตั้งใจฟังครับ การฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเรา ถ้าหากฟังไม่เป็นก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เรา การฟังนั้นมีอยู่สองอย่างหรือสองความหมาย ความหมายหนึ่งฟัง ตั้งใจฟังแล้ว เพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเอง การฟังอีกแบบหนึ่งนั้น ฟังแล้วเก็บเอาเรื่องอันนั้นอันนี้มาคิด แล้วเลยเป็นความทุกข์ ไม่ได้แก้ไขตัวเอง มันเป็นความทุกข์ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้น มีอยู่หลายอย่างที่ผมเคยทำมาพุทโธ…

บทความ

0

คนที่เข้ามารับราชการ, จะเป็นตำรวจก็ดี ทหารก็ดี หรือจะเป็นข้าราชการประเภทอื่นอะไรทั้งหมด, เราต้องรู้จักหน้าที่ของเรา เพราะเราเรียนหน้าที่อย่างนั้นมาจึงมารับราชการอย่างนั้น, เมื่อรับราชการอย่างนั้น ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นของเราให้ถูกต้อง. ถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ถูกต้อง ก็เรียกว่าไม่เคารพหน้าที่ของเรา และเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องเสียหาย. คนไทยเราทุกคน อยู่ร่วมกัน ต้องช่วยกันรักษาหน้าที่ของตนๆ นอกจากนี้ก็ยังต้องพยายามช่วยเหลือชี้แนะ…

1 2 3