Browsing: บทความ

บทความ

0

ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเทศน์งานบุญมหาชาติ ขึ้นไปนั่งอยู่บนธรรมาสน์ โยมเอาดอกไม้มาบูชาเอาธูปเทียนมาจุด หลวงพ่อร้อนแทบตายจึงถามเขาว่า ทำเพื่ออะไร. เขาตอบว่า ทำเพื่อเอาบุญ. จึงถามต่อไปว่า ดอกไม้ซื้อเขากำละเท่าไหร่. เขาตอบว่า กำละ ๕ บาท. จึงบอกเขาไปว่า แล้วบุญจะช่วยอะไรได้มันทำให้เสียเศรษฐกิจ.…

บทความ

0

นิพพานแปลว่าความสงบ. จิตใจของคนที่กำลังเป็นปกติอยู่นี่แหละ ท่านเรียกว่าสงบ เรียกว่านิพพาน. การไปเห็นสีแสงผีเทวดาอย่างนั้น จิตใจจะสงบได้อย่างไร. หลวงพ่อขอถามท่านที่นั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ว่า ตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไร? สงบไหม? มีโลภมีโกรธมีหลงไหม? ตอบ – เฉยๆ เฉยๆ กับสงบก็อย่างเดียวกัน.…

บทความ

0

เวลาเราไปทำกรรมฐาน ไปเห็นสีเห็นแสง เห็นผี เห็นเทวดา, อันนี้เป็นการเข้าใจผิด. พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรม ผู้นั้นไม่เห็นเรา แม้จะจับชายจีวรเราอยู่จับนิ้วมือเราอยู่ ก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นธรรมไม่ได้ชื่อว่าเห็นเรา. นี้เป็นหลักที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง จะได้ไม่ปฏิบัติผิด…

บทความ

0

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน จะไปพึ่งผู้อื่นหาได้ไม่. ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม, แล้วอย่าหยุดอยู่เพียงความเป็นคน ให้พัฒนาตนขึ้นมาเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นอินทร์เป็นพรหม, หรือไม่ต้องเป็นเทวดาอินทร์พรหมก็ได้ พัฒนาจิตใจจนกลับเข้ามาป็น “พระ” เลย.…

บทความ

0

ตอนที่หลวงพ่อมาอยู่ที่ขอนแก่น มีครอบครัวหนึ่ง ๔ คน พ่อตาแม่ยายลูกเขยลูกสาวมาปลูกบ้านอยู่ เขาไปหาซื้อตะกรุดจากจังหวัดร้อยเอ็ดมา ๒ อันๆ ละ ๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท สำหรับลูกเขยกับพ่อตา,…