Archives:

คนแบกโลก

21/02/2020

ผมแสวงหาการปฏิบัติธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาตัวเเองครับ ไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาผู้อื่น แก้ปัญหาตัวเอง แก้ปัญหาครอบครัว แก้ปัญหาสังคม ต้องแก้ตัวเองก่อนครับ เมื่อแก้ตัวเองแล้ว ก็แก้ปัญหาครอบครัวได้ แก้ปัญหาสังคมได้ อย่างพระสงฆ์องค์เณรก็เหมือนกัน แก้ปัญหาตัวเองแล้ว ก็ต้องแก้ปัญหาพวกหมู่ แก้พวกหมู่ไม่สำคัญครับ สำคัญแก้ตัวเอง

ความรู้สึกตัว

21/02/2020

คนเมื่อไม่รู้สึกตัวเองก็จะอยู่กับความคิด เมื่ออยู่กับความคิด มันก็ปรุงแต่งไปทำให้เกิดทุกข์ ความคิด กับความรู้สึกตัว เป็นคนละเรื่องกัน ไม่ใช่อันเดียวกัน เมื่อเราพิจารณาให้ดีๆ ถ้าหากคนยังไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้ว จะคิดว่าความรู้สึกตัวกับความคิดเป็นอันเดียวกัน เป็นเพราะไม่เข้าใจธรรมะ หลักชีวิตจริงๆ ความรู้สึกตัวนั้นเป็นเรื่องของปัญญา เป็นเรื่องชีวิต เป็นเรื่องอะไรนั้นมันพูดยาก เพราะมันไม่มีตัวตน ความรู้สึกตัวนี้ คนละสัตว์มีทั้งนั้น สัตว์ก็มี แต่ไม่มีความจำมาก เพราะสัญญาไม่มี มีน้อย สัญญาของสัตว์เป็นสัญญากับสัญชาตญาณของมัน แต่คนมีสัญญาตจำได้หมายรู้เพราว่า ตัวของมันเองจะรู้ตัวมันเอง

ทางด่วนสู่ปัญญา

21/02/2020

(อันนี้) หมายถึง ทวนกระแสของความคิด ความคิด มันคิดขึ้นมา เราเห็นปุ๊บ ไม่ต้องทำไปตามความคิด แต่ตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญา นั่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ เราให้เห็นตัวความคิดนี่แหละ (การเห็น) ความคิด นี่แหล่ะ เรียกว่า ปัญญา รอบรู้ในกองสังขาร ตัวปัญญามันรู้ ไม่ต้องว่า สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ไม่ต้องพูดก็ได้ หรือ จะพูดก็ได้ มันเป็นลูกบอลอยู่ในสนามหญ้า คนเตะไปทางไหนมันก็กลิ้งไปเรื่อยๆ ลูกบอลน่ะ เราพากันหยุดเตะลูกบอล ลูกบอลก็ทิ้งอยู่ในสนามหญ้าตามเคยหรือจะจับไปซุกเข้าในโกล์ในรู มันก็เข้าไปอยู่ในรูมันฮั่น (นั่น) เลย

ทำพระนิพพานให้แจ้ง

21/02/2020

ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่ายิ่งพัฒนาวัตถุไปเท่าใด ทุกข์ที่เกิดขึ้นยิ่งทับถมทวีหนักหนาขึ้นตามกัน
คณะญาติธรรมที่ได้ประโยชน์จากการเจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อเทียนได้สอนไว้ จึงประสงค์ร่วมกันจัดพิมพ์ คำสอนของหลวงพ่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน เพื่อให้ผู้ที่มีทุกข์ได้ศึกษา การจัดพิมพ์ “ทำพระนิพพานให้แจ้ง” ครั้งนี้ได้ยึดตามฉบับเมื่อพิมพ์ครั้งแรกเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิหลวงพ่อเทียน (พันธ์ อินทผิว) ที่อนุญาตให้จัดทำใหม่ได้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านที่ช่วยด้านกำลังกาย กำลังทรัพย์จนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา

การประจักษ์แจ้งสัจจะ

21/02/2020

การู้ล้วนๆ เห็นล้วนๆ ต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามาประกอบจิต ก็จะเกิดญาณอันไม่อยู่ในลำดับการปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปอย่างฉับพลันหรือชนิดอึดใจเดียว ต้องให้สิ่งที่เป็นแล้วมีแล้วได้โอกาสแสดงตัวออกมา ในการปฏิบัติธรรมจึงไม่มีการกระทำอันใดอื่นทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับพิธีรีตรอง การท่องบ่นมนต์ภาวนาถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ หรือแม่้แต่การรีรอต่อรองอยู่กับอารมณ์สงบ ฯลฯ นอกจากการ “ไม่ขึ้นกับความคิด ไม่เข้าไปในความคิด และไม่มุ่งขจัดความคิด” และทันทีที่ความรู้สึกตัวเช่นนั้นทำหน้าที่ ถือว่าเป็นทุกอย่างในการปฏิบัติ

สงบแบบน้ำแข็ง(อีสาน)

21/02/2020

ถ้าหากว่าเราบ่เข้าใจแล้ว การปฏิบัติมันบ่ค่อยได้รับผลดี ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะวิธีที่เราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่ เรียกว่าวิธีสร้างจังหวะ เดินจงกรม บ่ให้นั่งนิ่งๆ ถ้านั่งนิ่งๆ แล้วมันเป็นความสงบ สมถ-กรรมฐาน สมถกรรมฐานนั้นเพิ่นว่าเป็นความสงบจิตสงบใจซื่อๆ นี้เพิ่นว่าอย่างซั่น

นิพพาน

21/02/2020

การปฏิบัตินั้นก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่พูดมา สำหรับตัวหลวงพ่อเองเคยให้ทาน เคยรักษาศีล เคยทำกรรมฐานมาพสอมควร แต่ไม่รู้ว่านิพพานอยู่ที่ไหน? คืออะไร?-ไม่รู้ เพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ การปฏิบัติอย่างนี้นั้น คือปฏิบัติให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถแม้จะยกมือยกเท้าก็ให้มีสติรู้ (สมมติเอา) ที่หลวงพ่อทำอยู่เป็นประจำ พลิกมือขึ้น-ให้รู้สึก,คว่ำมือลง-ให้รู้สึก

ทำพระนิพพานให้แจ้ง

21/02/2020

ดังนั้น การศึกษานั้น ถ้าคนมีความรู้ รู้เพียงคำพูด และ จำมา ก็พูดได้ แต่ไม่เข้าใจว่า คำพูดนั้นหมายถึง อะไร ไม่เข้าใจก็มีเป็นจำนวนมาก แต่บุคคลที่ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เล่าเรียนนั้น ปฏิบัติรู้ แต่เมื่อมีบุคคลใด บุคคลหน่ึงพูดขึ้น สิ่งที่ไม่ได้เรียนนั้นก็รู้ แต่บางบทบางตอนอาจจะมีข้อสงสัยก็ได้ คำว่าสงสัยเป็นทุกข์มั๊ย ไม่ใช่อย่างนั้น คือว่าความสงสัยสิ่งนี้ เราคือไม่รู้…นี่..มันไม่รู้ สิ่งที่นอกตัวไป…เราไม่รู้

กุญแจดอกเอก

21/02/2020

ธรรมะหมายถึงตัวบุคคลทุกคน จะเป็นพระเป็นเณรก็เป็นธรรมะ จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นธรรมะ คำว่าธรรมะก็คือการทำดี การทำดีเป็นกุศลธรรม การทำชั่วก็เป็นธรรมเหมือนกัน เขาเรียกว่าอธรรม อธรรมนี้เป็นการทำไม่ดี ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัยทำไปตามใจชอบผิดถูกก็ไม่รู้จัก ทำไปตามอารมณ์ ไม่ได้ใช้สติปัญญา ไม่มีเหตุผล

รู้อย่างไม่รู้-รู้อย่างผู้รู้

11/02/2020

คำว่าสงบนี้หมายความว่าหยุด ไม่่ไปศึกษาอะไรที่ไหนใครจะมาพูดอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องอื่น เรื่องนี้มันจบกัน สงบหมายถึงหยุดการเรียนก็ได้ หยุดการเดินหน้า หยุดการถอยหลัง หยุดการไปการมา ทั้งหมด นี่คือความสงบ เดินไปไหนมาไหนมันก็รู้จักความสงบ มันหมายถึงแค่นี้ แต่เรามักไปสร้างความสงบ และเข้าใจว่าต้องนั่งอย่างนี้ (หลวงพ่อเอามือประสานที่หน้าตัก หลับตาลง เมื่อลืมตาขึ้นท่านพูดต่อไปว่า) นั่นไม่ใช่ความสงบ เราไปสร้างมันขึ้นมา ความสงบมันมีอยู่แล้ว สมมติเอาใกล้ๆ นะ อย่างที่คุณนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้นี่ เรียกว่าสงบก็ได้ ไม่คิดอะไรใช่ไหม?