คนจริงรู้ของจริง

31/01/2020
คนจริงรู้ของจริง
  • Version
  • Download 4611
  • File Size 1.94 MB
  • File Count 1
  • Create Date 31/01/2020
  • Last Updated 31/01/2020

คนจริงรู้ของจริง

หนังสือ "คนจริงรู้ของจริง" นี้เคยจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อคราวที่หลวงพ่อเทียนได้ไปเปิดอบรมการปฏิบัติธรรมที่สำนักทับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ แล้วคณะญาติธรรมผู้สนใจในครั้งนั้นก็ได้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้จัดพิมพ์อีกเลย คณะมูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จึงมีดำริจัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง เพื่อรักษาต้นฉบับและเผยแผ่คำสอน "การปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว" ตามที่หลวงพ่อเทียนได้วางแนวทางเอาไว้ เพื่อผู้ที่สนใจจะได้มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ และเป็นการสนองเจตนารมณ์ของหลวงพ่อที่ต้องการให้ธรรมะที่ท่านค้นพบได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป

สุดท้าย คณะมูลนิธิหลวงพ่อเทียน ขออนุโมทนาญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จด้วยดี