ทำพระนิพพานให้แจ้ง

21/02/2020
ทำพระนิพพานให้แจ้ง
  • Version
  • Download 1368
  • File Size 359.80 KB
  • File Count 1
  • Create Date 21/02/2020
  • Last Updated 21/02/2020

ทำพระนิพพานให้แจ้ง

ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่ายิ่งพัฒนาวัตถุไปเท่าใด ทุกข์ที่เกิดขึ้นยิ่งทับถมทวีหนักหนาขึ้นตามกัน
คณะญาติธรรมที่ได้ประโยชน์จากการเจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อเทียนได้สอนไว้ จึงประสงค์ร่วมกันจัดพิมพ์ คำสอนของหลวงพ่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน เพื่อให้ผู้ที่มีทุกข์ได้ศึกษา การจัดพิมพ์ "ทำพระนิพพานให้แจ้ง" ครั้งนี้ได้ยึดตามฉบับเมื่อพิมพ์ครั้งแรกเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิหลวงพ่อเทียน (พันธ์ อินทผิว) ที่อนุญาตให้จัดทำใหม่ได้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านที่ช่วยด้านกำลังกาย กำลังทรัพย์จนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา