ศรัทธากับหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง

31/01/2020
ศรัทธากับหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง
  • Version
  • Download 1721
  • File Size 9.27 MB
  • File Count 1
  • Create Date 31/01/2020
  • Last Updated 31/01/2020

ศรัทธากับหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง

ท่านผู้อ่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า "ศรัทธา" ที่เรามีต่อบุคคลอื่นหรือต่อแนวความคิดอันใดอันหนึ่ง และ เคยพบว่ามันมักจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม แต่สำหรับหลวงพ่อเทียนแล้ว ศรัทธาของท่านเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุ ๔๖ ปี ตอนมาเจริญสติ เจริญปัญญา จากคำบอกเล่าของท่านเองว่า "เกิดจากความรู้ความเข้าใจ เกิดจากมันสมอง เกิดมาจากจิตสำนึก เกิดจากสันดาน รู้จักตัวเอง รู้จักจริงๆ เกิดความเชื่อมั่นในการกระทำของตนเอง ศรัทธาก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้"

เรามักบอกใครๆ ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ แต่หลวงพ่อเทียนกลับพูดว่า "อาตมาจึงกล้ารับรอง ยืนยันว่า ชาวพุทธเข้าใจหลักพุทธศาสนาไม่ถึง ๕ เปอร์เซนต์ เพราะไม่สนใจจะทำลายความหลงผิด" หาอ่านได้ในบทที่ชื่อ หลักพุทธศาสนาที่แท้จริง