ฮู้ซื่อๆ

21/01/2020
ฮู้ซื่อๆ
  • Version
  • Download 3877
  • File Size 5.47 MB
  • File Count 1
  • Create Date 21/01/2020
  • Last Updated 21/01/2020

ฮู้ซื่อๆ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางคณะศิษย์ที่ถือแนวทางการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ น้อมรำ ลึกถึงบุญคุณของท่าน จึงได้จัดงาน “อาจาริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียนจิตตฺสุโภ” ขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยทางคณะศิ ษ ย์ ไ ด้ จั ด ทำ ห นั ง สื อเฉพาะกิจ เพื่อโครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ ชื่อ “ฮู้ซื่อๆ” ซึ่งหลายคนอ่านแล้วประทับใจในแนวทางการปฏิบัติ และคำ สอนของท่าน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หนังสือหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้ทางสถานปฏิบัติธรรม “สวนธรรมสากล” “มูลนิธิสู่ธรรมชาติ” และญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “ฮู้ซื่อๆ” ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้แสวงหาความจริงของชีวิตเพื่อการดับทุกข์ ให้สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของหลวงพ่อเทียนที่ได้อุทิศชีวิตเกือบตลอดทั้งชีวิตของท่านหลังจากได้ประจักษ์แจ้งสัจจธรรมด้วยตัวของท่านเอง ให้ผู้คนได้รู้จักวิธีการฝึกเจริญสติเพื่อดับทุกข์ให้ตนเองได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระโสภณ ฉนฺทธมฺโม
“มูลนิธิสู่ธรรมชาติ”
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา