ข่าวสาร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม

0

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม ปิดวาจา งดสวดมนต์ พักแยกกุฏิละ 1 คน ณ วัดสนามใน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 61 สอบอารมณ์โดยพระอาจารย์นิเพ็ญ…

ข่าวสาร

0

วัดสวนสติมา ศูนย์เจริญสติแบบเคลื่อนไหว เปิดรับผู้สนใจการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 จำนวนจำกัด ติดต่อได้ที่วัดสนามใน 0875756275 028837251

สื่อธรรมะ

0

บันทึกสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร – เจ้าอาวาสวัดสนามใน ณ วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน เมืองผูหลี่ ประเทศไต้หวัน วันที่ ๖-๑๓ กันยายน ๒๐๑๔ ดาวน์โหลด…

บทความ

0

ลพ.ทอง อาภากโร ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗ “ถ้าไม่ต้องมาเกิดอีก ตายแล้วไปไหน?” ถาม เรามาเจริญสตินี่ จะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือมาเกิดใหม่ใช่หรือไม่ ตอบ ได้ มีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้มาทุกข์อีก หรือมาเกิดอีก…

1 2 3 4 7