สื่อธรรมะ

0

ถาม–ตอบ (Q&A) ข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมและการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ณ ประเทศไต้หวัน โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร เจ้าอาวาสวัดสนามใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF…

ข่าวสาร

0

จัดส่งแบบสิ่งตีพิมพ์จากวัดสนามใน โดยติดแสตมป์ตามน้ำหนักหนังสือ ดังนี้ แสตมป์ 6 บาท นิพพาน งานของมนุษย์ จิตหลุดพ้น คนแบกโลก คู่มือการทำความรู้สึกตัว แสตมป์ 8 บาท คนจริงรู้ของจริง…

สื่อธรรมะ

0

หน้าที่ต่อสังคมของผู้ปฏิบัติธรรม งานเหลียวหลังแลหน้า กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม (ไกวัลย์) ครบรอบ ๓๖ ปี ลิงค์ youtube https://youtu.be/lN8AvIN7MfQ ดาวน์โหลด เอกสารถอดความเสียงเทศน์ ถอดความเสียงเทศน์ : หลวงพ่อเทียน…

สื่อธรรมะ

0

https://archive.org/details/14TapeT073B073B ไฟล์เสียงในชุด “มรดกธรรมหลวงพ่อเทียน” ๑๑ แผ่นซีดี ชุดนี้เป็นผลงานการรวบรวมเทปคำสอนหลวงพ่อเทียนทั้งหมดจากวัดสนามในมาแปลงระบบจากเสียงเทปมาเป็นไฟล์เสียง mp3 ของพระอาจารย์ศักดิ์ชัย ที่เคยบวชปฏิบัติอยู่ที่วัดสนามในเมื่อหลายปีก่อน มีเสียงธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้แสดงไว้ในสถานที่ต่างๆทั้งในภาษาลาว ไทยภาคกลาง และภาษาอังกฤษ เนื้อหาธรรมมีหลากหลาย อัดและเรียงลำดับไว้ตามลำดับรหัสม้วนเทปที่จดไว้บนหน้าเทปแต่ละม้วน ผมได้รับมรดกธรรมชุดนี้มาทั้งชุดเพื่อไว้ศึกษาอบรมตนเองและเห็นสมควรนำเสียงธรรมชุดนี้ออกมาแบ่งปันกันฟัง…