ข่าวสาร

0

cr: ภาพจาก http://www.zndzc.org/ คณะศิษย์ วัดสนามใน นำโดย อาจารย์เรณู โบตระกูล, อาจารย์บุษบา มาลาพงษ์ อาจารย์สุรนาถ เนตรพวง, ป้าสุทธิพรรณ ทองอยู่ ป้าบานเย็น…

บทความ

0

เมื่อครั้งที่เรายังเป็นนักศึกษาปีที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย ในวิชาพุทธศาสนา อาจารย์บอกนักศึกษาว่า พวกเธอไม่ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยในวิชานี้ พวกเธอต้องไปอยู่ที่วัดสนามใน เป็นเวลา ๗ วัน ซึ่งมีประมาณ ๑๐ คนที่ลงวิชานี้ ในใจลึกๆ เรารู้สึกดีใจอย่างยิ่งเพราะปกติ เวลาไม่สบายใจก็มักชอบนั่งสมาธิด้วยตัวเอง…

บทความ

0

การแก้ปัญหาตัวเอง นิมนต์ตั้งใจฟังครับ การฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเรา ถ้าหากฟังไม่เป็นก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เรา การฟังนั้นมีอยู่สองอย่างหรือสองความหมาย ความหมายหนึ่งฟัง ตั้งใจฟังแล้ว เพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเอง การฟังอีกแบบหนึ่งนั้น ฟังแล้วเก็บเอาเรื่องอันนั้นอันนี้มาคิด แล้วเลยเป็นความทุกข์ ไม่ได้แก้ไขตัวเอง มันเป็นความทุกข์ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้น มีอยู่หลายอย่างที่ผมเคยทำมาพุทโธ…

บทความ

0

คนที่เข้ามารับราชการ, จะเป็นตำรวจก็ดี ทหารก็ดี หรือจะเป็นข้าราชการประเภทอื่นอะไรทั้งหมด, เราต้องรู้จักหน้าที่ของเรา เพราะเราเรียนหน้าที่อย่างนั้นมาจึงมารับราชการอย่างนั้น, เมื่อรับราชการอย่างนั้น ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นของเราให้ถูกต้อง. ถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ถูกต้อง ก็เรียกว่าไม่เคารพหน้าที่ของเรา และเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องเสียหาย. คนไทยเราทุกคน อยู่ร่วมกัน ต้องช่วยกันรักษาหน้าที่ของตนๆ นอกจากนี้ก็ยังต้องพยายามช่วยเหลือชี้แนะ…

บทความ

0

ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเทศน์งานบุญมหาชาติ ขึ้นไปนั่งอยู่บนธรรมาสน์ โยมเอาดอกไม้มาบูชาเอาธูปเทียนมาจุด หลวงพ่อร้อนแทบตายจึงถามเขาว่า ทำเพื่ออะไร. เขาตอบว่า ทำเพื่อเอาบุญ. จึงถามต่อไปว่า ดอกไม้ซื้อเขากำละเท่าไหร่. เขาตอบว่า กำละ ๕ บาท. จึงบอกเขาไปว่า แล้วบุญจะช่วยอะไรได้มันทำให้เสียเศรษฐกิจ.…

1 3 4 5 6 7