บทความ

0

เวลาเราไปทำกรรมฐาน ไปเห็นสีเห็นแสง เห็นผี เห็นเทวดา, อันนี้เป็นการเข้าใจผิด. พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรม ผู้นั้นไม่เห็นเรา แม้จะจับชายจีวรเราอยู่จับนิ้วมือเราอยู่ ก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นธรรมไม่ได้ชื่อว่าเห็นเรา. นี้เป็นหลักที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง จะได้ไม่ปฏิบัติผิด…

บทความ

0

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน จะไปพึ่งผู้อื่นหาได้ไม่. ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม, แล้วอย่าหยุดอยู่เพียงความเป็นคน ให้พัฒนาตนขึ้นมาเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นอินทร์เป็นพรหม, หรือไม่ต้องเป็นเทวดาอินทร์พรหมก็ได้ พัฒนาจิตใจจนกลับเข้ามาป็น “พระ” เลย.…

บทความ

0

ตอนที่หลวงพ่อมาอยู่ที่ขอนแก่น มีครอบครัวหนึ่ง ๔ คน พ่อตาแม่ยายลูกเขยลูกสาวมาปลูกบ้านอยู่ เขาไปหาซื้อตะกรุดจากจังหวัดร้อยเอ็ดมา ๒ อันๆ ละ ๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท สำหรับลูกเขยกับพ่อตา,…

บทความ

0

มีคนจากจังหวัดอุดรมานิมนต์หลวงพ่อไปเปิดป้าย ร้านเขาจะทำอิฐบล็อก เขาต้องการนิมนต์พระสัก ๙ รูป หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไปคนเดียวก็ได้. พ่อตาแม่ยายเขาอยากให้หลวงพ่อเปิดป้าย หลวงพ่อจึงบอกว่า คนที่ต้องการค้าขายดีมีกำไรนั้นต้องพูดจาดี แล้วป้ายต้องเขียนตัวโตๆ ยกขึ้นให้สูงพอให้คนมองเห็นชัด จึงจะค้าขายดี, แล้วถามเขาว่า นะโมตัสสะ ภาคะวะโต…

บทความ

0

คนมีศีลธรรม มีบุญ จะมองเห็นทุกอย่างแจ่มชัด ตามความเป็นจริง, คือ เห็นคนเป็นคน เห็นสัตว์เป็นส้ตว์ เห็นภริยาเป็นภริยา เห็นบุตรเป็นบุตร เห็นเพื่อนเป็นเพื่อน, จึงไม่มีการเบียดเบียนกัน ฟังใครพูดอะไรก็รู้เรื่องเข้าใจ โดยเฉพาะฟังพระธรรมเข้าใจแจ่มแจ้ง เดินตามองค์มรรคได้ถูกต้อง เพราะมีหูทิพย์ตามทิพย์จึงมองเห็นทาง.…

1 5 6 7