บทความ

0

คนมีศีลธรรม มีบุญ จะมองเห็นทุกอย่างแจ่มชัด ตามความเป็นจริง, คือ เห็นคนเป็นคน เห็นสัตว์เป็นส้ตว์ เห็นภริยาเป็นภริยา เห็นบุตรเป็นบุตร เห็นเพื่อนเป็นเพื่อน, จึงไม่มีการเบียดเบียนกัน ฟังใครพูดอะไรก็รู้เรื่องเข้าใจ โดยเฉพาะฟังพระธรรมเข้าใจแจ่มแจ้ง เดินตามองค์มรรคได้ถูกต้อง เพราะมีหูทิพย์ตามทิพย์จึงมองเห็นทาง.…

1 5 6 7