Browsing: คำสอน

บทความ

0

การแก้ปัญหาตัวเอง นิมนต์ตั้งใจฟังครับ การฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเรา ถ้าหากฟังไม่เป็นก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เรา การฟังนั้นมีอยู่สองอย่างหรือสองความหมาย ความหมายหนึ่งฟัง ตั้งใจฟังแล้ว เพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเอง การฟังอีกแบบหนึ่งนั้น ฟังแล้วเก็บเอาเรื่องอันนั้นอันนี้มาคิด แล้วเลยเป็นความทุกข์ ไม่ได้แก้ไขตัวเอง มันเป็นความทุกข์ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้น มีอยู่หลายอย่างที่ผมเคยทำมาพุทโธ…